“Miq te Korces” eshte nje organizate jofitimprurese, dhe per realizimin e qellimit dhe projekteve te saj mbeshtetet ne kontributet e antareve dhe kontributet financiare te dhuruesve te saj.

Nese deshironi ti bashkoheni misionit tone dhe te ndihmoni per nje te ardhme me te mire te rajonit te Korces, nepermjet realizimit te iniciativave e projekteve te “Miq te Korces” ju lutem dhuroni ne :

Bank: Union Bank

SWIFT: 123456789

IBAN: 123456789