Per te arritur qellimin dhe objektivat  “Miq te Korces” do zhvilloje bashkepunime, partnerite dhe koalicione me organizata te shoqerise civile, ne nje sere fushash e temash si: zhvillimi i qendrueshem dhe ruajtja e mjedisit, decentralizimi dhe mireqeverisja vendore, perfshirja e diaspores ne zhvillimin social ekonomik te rajonit, mbeshtetja e te rinjve te talentuar me bursa e intershipe, bashkepunimi nderkufitar, zhvillimi urban dhe trashegimia kulturore, zhvillimi i turizmit, etj.

“Miq te Korces” do loboje per me shume financime e projekte per rajonin si dhe do advokoje e ndermarre fushata per zgjidhjen e problemeve te ndryshme me te cilat ndeshet popullata e kesaj zone.

Nese keni ide, propozim, deshire dhe interes per te punuar se bashku na shkruani.