Miq te Korces” eshte nje organizate e pavarur, joqeveritare, dhe jofitimprurese. Anetar i saj mund te jete cdo individ apo organizate, vendase apo e huaj, qe i bashkon deshira e vullneti per te kontribuar per misionin e saj, ne perputhje me objektivat, statutin dhe programin.

Forcimi i lidhjeve te rajonit te Korces me Diasporen do jete nje objektiv specifik i organizates, nisur nga historia e vecante qe ato kane mes tyre.
Emigrantet e pare shqiptare dhe me te shumtet nder ta, te cilet emigruan ne Europe, ShBA e Australi, kane qene nga ky rajon. Ata kane kontribuar thelbesisht per zhvillimin e Korces ndaj dhe perfshirja e individeve nga Diaspora te interesuar e te perkushtuar per forcimin e ketyre lidhjeve, do jete prioritet i punes se “Miq te Korces” qe synon te sherbeje si nje ure lidhese mes Korces e Diaspores se saj.